Home

Welkom op de website van Jeruël!

Belangrijk appèl aan christenen in Nederland! (Jan den Admirant)

De Stichting
Jeruël Rijssen heet officieel de Stichting tot het dienstbaar zijn aan de Evangelieverkondiging te Rijssen. Deze stichting wil graag het Evangelie doorgeven aan allen die het willen horen.

Doelstelling
De stichting is niet gebonden aan een bepaalde kerk of groep. Gelovigen met verschillende (kerkelijke) achtergronden ontmoeten elkaar tijdens de bijeenkomsten met als doel: de eenheid, die in Jezus Christus is, zoeken en bevorderen. Ieder die gelooft, dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, mag zich bij ons welkom weten.

Adres van zaal Jeruël
De zaal Jeruël bevindt zich achter de woning aan de Holterstraatweg 125. Een bordje in de tuin wijst u de weg naar de zaal. U kunt de zaal ook via de achterzijde aan de Van Heekstraat 40 bereiken.

Gebedskring
Elke maandagavond is er vanaf 19:00 uur tot ongeveer 20:00 uur een gebedskring. Naast persoonlijke gebedspunten doen we voorbede voor ons land, onze woonplaats(en) en de kerken en gemeenten waartoe we behoren.

Bijbelkring
Eén keer per veertien dagen is er op vrijdagavond een bijbelkringavond. Er komen sprekers uit verschillende kerkelijke richtingen om het Woord van God te delen. Een overzicht van de sprekers en de data van deze bijeenkomsten staat vermeld in de ”Agenda”. De avonden beginnen om 20:00 uur (de zaal is vanaf 19:30 uur open). Aan het begin en aan het eind van de avond is er koffie of thee. Er is ook gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Van deze bijeenkomsten worden geluidsopnames gemaakt, die via "MP3” te beluisteren zijn.

Andere activiteiten 
Naast deze ”vaste” activiteiten worden er regelmatig (soms in samenwerking met anderen) extra bijeenkomsten op het gebied van evangelisatie en bijbelstudie georganiseerd. Voor actuele informatie kunt u de Agenda raadplegen.

Verhuur van de zaal
Op verzoek is de zaal beschikbaar voor bijeenkomsten die passen binnen de doelstelling van de stichting: evangelieverkondiging en toerusting. Wilt u de zaal huren, dan kunt u gebruik maken van de link “Contact”.  Aanvragen is ook mogelijk via een mail naar: jeruelrijssen@gmail.com
 
Geschiedenis
Voor wie meer wil weten over het ontstaan en de geschiedenis van Jeruël: zie de link “Over Jeruël” op deze website.
 
Giften
Omdat de Stichting geen eigen inkomsten heeft, zijn collecten en giften heel belangrijk. Wanneer u met een financiële bijdrage ons werk wilt steunen, dan is uw gift welkom op bankrekeningnummer: NL69 RABO 0347381227 (geen ANBI-status)

Tenslotte
Bedankt voor uw belangstelling. Hopelijk mogen wij u een keer in één van onze bijeenkomsten ontmoeten.  De Heere zegene u vanuit Sion.

Het Bestuur

Henk
den Boef
(voorzitter)
Gert-Jan
Korpershoek (secretaris)
Henk
Lammertink
(penningmeester)

Agnes
Asbroek
Wim
ten Hove