Home


Welkom op de website van Jeruël!

Vrijdagavond 28 april in Jeruël: Drs. Ing. C. Weeda uit Deventer. Het thema van deze avond is: "De geloofsworstelingen van Elia" Dit aan de hand van het bijbelgedeelte: 1 Koningen 19:1-18. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De lezing begint om 20:00 uur. De zaal is open om 19:30 uur. De toegang is gratis en koffie en thee wordt geschonken, u bent van harte welkom!

Dinsdagavond 16 mei in Jeruël: Mevr. Dr. G. van Veen-Vrolijk uit Elspeet. Zij zal deze avond uitleg geven over de Psalmen uit de Bijbel. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De toegang is gratis, u bent van harte welkom!

Klikt u hier voor meer informatie

Vrijdag 16 juni op zaterdag 17 juni in Jeruël: Nacht van gebed! Informatie volgt nog..

De Stichting
De Bijbelkring Jeruël gaat uit van de Stichting tot het dienstbaar zijn voor de Evangelieverkondiging te Rijssen. Deze stichting wil graag het Evangelie doorgeven aan allen die het willen horen.

Doelstelling
De stichting is niet gebonden aan een bepaalde kerk of groep. Gelovigen met verschillende (kerkelijke) achtergronden ontmoeten elkaar tijdens de bijeenkomsten met als doel: de eenheid, die in Jezus Christus is, zoeken en bevorderen. Ieder die gelooft, dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, mag zich bij ons welkom weten.

Adres van zaal Jeruël
De zaal Jeruël bevindt zich achter de woning van de beheerder aan de Holterstraatweg 125. Een bordje in de tuin wijst u de weg naar de zaal. U kunt de zaal ook via de achterzijde aan de Van Heekstraat 40 bereiken.

Bidstond  en bijbelstudie
Elke maandagavond is er van 19.45u. tot ongeveer 21.45u. een bidstond, die begint met bijbelstudie. Daarna is er een gezamenlijk (kring)gebed. Naast persoonlijke gebedspunten doen we voorbede voor ons land, onze woonplaats(en) en de kerken en gemeenten waartoe we behoren.

Bijbelkring
Eén keer per veertien dagen is er op vrijdagavond een bijbelkringavond. Er komen sprekers uit  verschillende kerken en groepen om het Woord van God uit te leggen.  Een overzicht van de sprekers  en de data van deze bijeenkomsten staat vermeld in de  ”Agenda”.  De avonden  beginnen om 20.00u. (de zaal is vanaf 19.30u. open.) Aan het begin en aan het eind van de avond  is er koffie of thee. Er is dan ook gelegenheid  voor onderlinge ontmoeting en gesprek.  Tijdens de dienst wordt  een collecte gehouden. Van deze bijeenkomsten worden geluidsopnames gemaakt, die via de link “Lezingen” te beluisteren zijn.
 
Andere activiteiten 
Naast deze ”vaste” activiteiten worden er regelmatig (soms in samenwerking met anderen) extra bijeenkomsten op het gebied van evangelisatie en bijbelstudie georganiseerd. Voor actuele informatie kunt u de Agenda 2017 raadplegen.

Verhuur van de zaal
Op verzoek is de zaal beschikbaar voor  bijeenkomsten die passen binnen de doelstelling van de stichting: evangelieverkondiging en toerusting. Wilt u de zaal huren, dan kunt u gebruik maken van de link “Contact”.  Aanvragen is ook mogelijk via de mail van ons beheerdersechtpaar Wieger en Karen Smeijers: info@boekenhuisrijssen.nl
 
Geschiedenis
Voor wie meer wil weten over het ontstaan en de geschiedenis van Jeruël: zie de link “Over Jeruël” op deze website.
 
Giften
Omdat de Stichting geen eigen inkomsten heeft, zijn collecten en giften heel belangrijk. Wanneer u met een financiële bijdrage ons werk wilt steunen, dan is uw gift welkom op bankrekeningnr: IBAN NL69RABO 0347381227 (geen ANBI-status)

Tenslotte
Bedankt voor uw belangstelling. Hopelijk mogen wij u een keer in één van onze bijeenkomsten ontmoeten.  De Heere zegene u vanuit Sion.

Het Bestuur